Listopad 2013

Jak Mozart vypadal ?

22. listopadu 2013 v 15:36 | ssabka |  Zajímavosti
Toť otázka ! Pokud byste si chtěli v mysli vybavit jeho vzhled podle obrazů, dejte si pozor. Nespočet jeho vyobrazení totiž pochází z doby, kdy už byl Mozart po smrti, nebo vznikly na základě jakéhosi všeobecného mínění a ne podle pravdy. Bohužel do této kategorie spadají jeho nejkrásnější obrazy i velmi známé a hojně zobrazované dílo od Barbary Krafft. Za odpovídající skutěčnosti se dají považovat například tyto obrazy.

Soubor:Wolfgang01.jpg

Soubor:Mozart drawing by Doris Stock 1789.jpg

Obraz od Josepha Lange (Mozartův švagr)

Geniův vzhled popisuje i jeho přítel František Němeček ve své knize Život c.k. kapelníka W. A. Mozarta (vůbec první Mozartův životopis).

"Tělesný vzhled tohoto neobyčejného člověka neměl do sebe nic význačného; byl malý a jeho obličej s výjimkou jeho velikého ohnivého oka neprozrazoval velikost jeho genia.
Jeho pohled zdál se být neklidný a roztržitý; leč usedl-li ke klavíru, tu proměnil se celý jeho obličej! Vážně a soustředěně zíral pak jeho zrak, každé hnutí jeho svalů vyjadřovalo cit, který projevoval svou hrou a který dovedl tak mocně probouzet v posluchači.
Měl malé, krásné ruce; při hře na klavír dovedl jimi pohybovati na klaviatuře tak jemně a přirozeně, že oko mělo z nemenší potěchu než ucho z tónů. Je ku podivu, jak jimi mohl tolik obsáhnout, obzvláště v basu? Tento zjev je nutno přičísti vhodnému prstokladu, za který vděčil dle vlastního doznání pilnému studia Bachova díla."